ARANĐELOVAC MEĐU RETKIM OPŠTINAMA KOJE SU FORMIRALE JUM

POČETAK RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA – REŠAVANJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA ZNAČAJNO OLAKŠANO

Danas je zvanično počeo sa radom modifikovani uslužni centar u prostorijama Opštine Aranđelovac, koji će od sada nositi naziv Jedinstveno upravno mesto. U ovaj projekat uloženo je više od 8 miliona dinara, a sredstva je opredelilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz deo sredstava Opštine Aranđelovac, na osnovu konkursa za dva projekta.

CILJ PROJEKTA – Želimo da građanima opštine Aranđelovac ovom uslugom omogućimo da ne idu na više mesta već na jedno kako bi rešili sve administrativne poslove koje imaju a koju su vezani za lokalnu samoupravu. Smatramo da bi tim postupkom značajno povećali zadovoljstvo građana naše opštine radom uprave. Ovo rešenje će omogućiti brži i efikasniji rad naših službi i zadovoljstvo građana naše opštinske uprave.

Konkurisali smo za dva projekta kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave:

  1. Kod Komisije za evaluaciju prijava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama podneli smo ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE PILOT PROJEKTA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA (JUM).
    Troškovi su bili oko 5.160.000 dinara – izrada novog softvera, instalacija, podešavanje i povezivanje opreme, definisanje arhitekture, nabavka IT opreme i drugo.
  2. Drugi projekat pod nazivom „Digitalizacija javnih usluga i uvođenje E-uprave u Opštini Aranđelovac“ prijavljen je MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, kod Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava. Opredeljena sredstva su bila 2.234.900 dinara.

U poslovanju opštinske uprave opštine Aranđelovac bilo je neophodno unapređenje i modernizacija administracije u cilju efikasnijeg upravljanja opštinske uprave, unapređenja usluga prema građanima i investitorima i transparentnosti procedura. U tom cilju urađen je elaborat pod nazivom „Digitalizacija javnih usluga i uvođenje E-uprave u Opštini Aranđelovac“. Za opredeljena sredstva kupljeni su računari, skeneri, štampači, softverski modul brzog skeniranja, licenca i implementacija informacionog sistema OPIS.

Novim softverom biće omogućeno da se na jednom mestu odrade svi administrativni postupci: sve oblasti iz delatnosti matične službe (izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, uverenja i ostalo), sve vrste građanskih stanja (upis u birački spisak, potvrda o biračkom pravu, uverenje o državljanstva), podaci iz oblasti delovanja urbanizma i imovinsko – pravnih poslova, društvenih delatnosti, konkursa, uverenja o prosečnim primanjima, studentskih stipendija, naknada troškova prevoza, oblasti lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja, komunalno stambeni poslovi, saobraćaj, lokalna poreska administracija…

Prostor JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA OPŠTINE ARANĐELOVAC je i vizuelno uređen, a Opština je izdvojila dodatna sredstva, više od pola miliona dinara za građevinske radove, nabavku mobilijara i brendiranje.
Nedavno je Uslužni centar Opštine Aranđelovac posetila i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, koja je pre 5 meseci najavila da će biti uloženo više od 7,5 miliona dinara za formiranje Jedinstvenog uslužnog centra. Ministarka je tada rekla da će formiranjem JUM-a, prostora sa novim softverskim uslugama biti omogućeno građanima da, umesto što su do sada morali da idu po mnogim odeljenjima i kancelarijama kako bi završili određene administrativne poslove, to sada sve biti moguće na jednom mestu. Danas je to obećanje i ispunjeno.

Aranđelovac je formiranjem JUM-a postao jedna od retkih lokalnih samouprava (ukupno 25 lokalnih samouprava u Republici Srbiji) koja ima ovako uređen sistem.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *